ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για την κράτηση και την αγορά ταξιδιωτικών αγαθών και υπηρεσιών που επιλέγετε. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αγοράς που επιβάλλονται από οποιονδήποτε προμηθευτή με τον οποίο επιλέγετε να διαπραγματευτείτε, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς να περιορίζεται, της πληρωμής όλων των οφειλόμενων ποσών και συμμόρφωσης με τους κανόνες και τους περιορισμούς του προμηθευτή σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των ναύλων, προϊόντων ή υπηρεσιών. Αναγνωρίζετε ότι ορισμένοι τρίτοι πάροχοι που προσφέρουν ορισμένες υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες ενδέχεται να σας ζητήσουν να υπογράψετε την παραίτηση της ευθύνη τους πριν από τη συμμετοχή στην υπηρεσία ή/και τη δραστηριότητα που προσφέρουν. You understand that any violation of any such supplier’s rules and restrictions may result in cancellation of your reservation(s), in your being denied access to the applicable travel product or services, in your forfeiting any monies paid for such reservation(s), and/or in our debiting your account for any costs we incur as a result of such violation. You hereby authorize us to cancel the non-used flight on your behalf in case of non-appearance or non-attendance of the flight and to request possible refunds from the airline on your behalf. We are entitled but not obligated to do so and your right to request refunds directly from the airline remains unaffected.

By purchasing any product or creating any reservation on our Website you accept unconditionally the terms of the respective supplier, even if they do not appear in the corresponding section of our Website due to technical errors or any other reason.

ΑΛΛΑΓΕΣ / ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Παρακαλούμε σημειώστε ότι όλες οι τροποποιήσεις ή ακυρώσεις ή εκδόσεις ενεργών κρατήσεων διέπονται από τους κανόνες του αντίστοιχου παρόχου.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών της ιστοσελίδας https://www.oneirotravel.com/airtickets-deals/ γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Παρόλο που εφαρμόζουμε αυστηρές πολιτικές «ακρίβειας τιμών» με όλους τους εταίρους οι οποίοι μας παρέχουν ταξιδιωτικά δεδομένα και προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι το περιεχόμενο που εμφανίζεται είναι ακριβές, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την αξιοπιστία ή την ακρίβεια του εν λόγω περιεχομένου. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν σας εγγυόμαστε ότι οι Υπηρεσίες του “https://www.oneirotravel.com/airtickets-deals/” α) είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες, (β) θα είναι πάντα διαθέσιμες, (γ) θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας, ή (δ) είναι ασφαλείς ή απαλλαγμένες από λάθη, σφάλματα, ατέλειες, ιούς ή κακόβουλο λογισμικό.